Cinsel İstek (libido) ve Polikistik Over Sendromu

Polikistik Over Sendromu’nda cinsel isteği erkeklik hormonları (testosteron gibi) ve östrojen (estradiol) hormonu belirlemektedir. Beyinde bulunan cinsel istek alıcıları (reseptör) testosteron tarafından uyarılmaktadır. Polikistik Over Sendromu olan kadınların bir kısmında erkeklik hormonları fazla miktarda üretilmektedir. Bir kısmında ise erkeklik hormonu miktarı normal olmasına rağmen onlara bağlanarak onları etkisiz hale getiren Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) daha az miktarda üretilmektedir. SHBG miktarının az olması erkeklik hormonu miktarının normal seviyede olmasına rağmen serbest dolaşan yani bağlanmamış olan erkeklik hormonlarının miktar ve etkinliğinin artmasına neden olmaktadır.
2. Cinsel istek erkeklik hormonu miktarı ile doğru orantılı olarak, SHBG miktarı ile ters orantılı olarak değişmektedir. Örneğin; Doğum kontrol hapı kullanan kişilerde yumurtalıklar baskılandığı için erkeklik hormonu üretimi azalır ve SHBG miktarı artar. Bunun sonucunda doğum kontrol hapı kullanımına bağlı olarak cinsel isteksizlik ortaya çıkabilmektedir. Polikistik over sendromu olan kadınların bir kısmında erkeklik hormonlarının fazla miktarda üretilmesi nedeniyle cinsel istek artışı ile birlikte agresif, saldırgan, gergin, sinirli ve öfkeli davranış özellikleri görülebilmektedir. Tedavi; Polikistik over sendromu’nda erkeklik hormonlarının fazla üretimi nedeniyle ortaya çıkan bu davranış bozuklukları miktarı ve etkinliği artmış olan erkeklik hormonlarının (testosteron gibi) etkinliğinin ve miktarının azaltılması ve erkeklik hormonlarına bağlanarak onları etkisiz hale getiren bağlayıcı madde (Sex Hormon Binding Globulin) miktarının arttırılması sonucunda düzelmektedir. Testosteron’un cinsel istek oluşturabilmesi için yeterli miktarda estradiol hormonunun da üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle örneğin menopoz’da olduğu gibi estradiol’un düşük miktarda üretildiği durumlarda testosteron normal seviyede olsa bile estradiol hormonu miktarının az olmasına bağlı olarak cinsel isteksizlik görülebilmektedir. Kadınlarda erkeklik hormonları erkeklerden 20-30 kat daha az miktarlarda üretilmektedir. Bu nedenle kadınlarda erkeklik hormonlarında görülen çok küçük artış veya azalışlar cinsel istek veya isteksizlik durumunda erkeklere göre daha belirgin değişikliklere neden olabilmektedir. Örneğin; Bir adet döngüsü içinde yumurtlama öncesinde yani yumurtanın gelişim döneminde
3. erkeklik hormonu üretimi düşük iken yumurtlamadan sonraki dönemde artmaktadır. Bu nedenle adet döngüsü boyunca erkeklik hormonu üretiminde görülen bu değişikliklere paralel olarak cinsel isteğin seviyesi değişebilmektedir. Polikistik Over Sendromu’nda cinsel isteği ağırlıklı olarak erkeklik hormonları belirlemekle birlikte sıklıkla görülen anksiyete bozukluğu ön planda olmak üzere depresyon ve rahatsızlığın getirdiği kendi bedeniyle barışık olamama şikayetleri de cinsel isteği etkilemektedir.

Check Also

Thyroid Gland Dysfunction and Polycystic Ovary Syndrome

Thyroid gland function should be investigated to diagnose polycystic ovary syndrome. Particularly, it is important …